Ingegerd Sahlström (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
rektor
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
1998-10-20 – 1999-03-31
Ordinarie
1998-10-05 – 1998-10-19
Ledig
1995-11-16 – 1998-10-05
Ordinarie
1988-10-02 – 1995-11-15

Kulturutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1995-10-09
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Konstitutionsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 1999-01-19
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Trafikutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Försvarsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 1999-01-19

Utrikesnämnden

Ledamot
1994-10-17 – 1996-05-20

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05

Valprövningsnämnden

Suppleant
1991-12-18 – 1994-11-15

Valberedningen

Suppleant
1994-11-15 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Konstitutionsutskottet 88/89-90/91 och Utbildningsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Kulturutskottet 88/89-. Suppleant i Valprövningsnämnden 91/92-94/95 och Talmanskonferensen 94/95-96/97. Ledamot av Krigsdelegationen 94/95- och Utrikesnämnden 94/95-95/96. - Led av s-gruppens styrelse 94-, vice gruppordförande 94-95.

Bostadsort

Halmstad

Utbildning

Lågstadielärare 65. Speciallärare 71. Studier i psykologi och pedagogik. Studierektor 74. Rektor 79. Statssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet 96-99. Förbundsrektor hos Tjänstemännens bildningsverksamhet 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Halmstads teaterförening 76-83, ordförande 77-83, länsteatern i Hallands län 77-83, Arbetarnas bildningsförbund 92-, Hallands konstförening, ordförande 92-, och Folkrörelsernas konstfrämjande 93-. - Ledamot av styrelsen för speciallärarföreningen i Halland, ordförande, samt Arbetarteaterförbundet och dess verkställande utskott 91-94. - Ledamot av styrelsen för Hallands läns socialdemokratiska kvinnodistrikt, ordförande 74-93, och Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 75-, vice ordförande 93-, samt ledamot dess verkställande utskott 75-. - Ledamot av styrelsen för Halmstads arbetarekommun, vice ordförande 91-, Hallands läns distrikt av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 94-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Juryman i tryckfrihetsmål 86-. Ledamot av styrelsen för Kronofogdemyndigheten i Hallands län 88-97, vice ordförande 95-97, Länsstyrelsen i Hallands län 89-98, Skattemyndigheten i Hallands län 92-97, Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet 95-02, ordförande 95-02, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 00-, ordförande 00-. Ledamot av Närradionämnden 89-94, Direktionen för Allmänna barnhuset 92- och Granskningsnämnden för Radio och TV 94-. - Ledamot av utredningen om översyn av riksteaterns betydelse för teaterlivet och ansvarsfördelningen mellan riksteatern och länsteatrarna 93-94, arbetsgruppen för metodutveckling i jämställdhetsarbetet 98-99, ordförande 98-99. Särskild utredare i utredningen om vägledningen i skolväsendet 00-01, utredningen om läromedel för barn, elever och vuxenstuderande med funktionshinder 01-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Halmstads kommunfullmäktige 74-88. Ledamot av kommunstyrelsen 83-88. Ledamot av kulturnämnden 77-88, ordförande 83-88, och personalutskottet 83-88. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Hallands län 83-88. - Ledamot av styrelsen för stiftelsen Hallands länsmuseer 83-88 och Musik i Halland 92-.

Litteratur

Jag kan räkna. 1-10. (1:a uppl 1964, tills med Håkan Brockstedt), Jag kan mäta. Jag kan väga (1:a uppl 1975, tills med Håkan Brockstedt), Klockan (1:a uppl 1976, tills med Håkan Brockstedt), I staden. På landet (1:a uppl 1984, tills med Håkan Brockstedt).

Föräldrar

Mätaren Knut Gösta Lundström och affärsbiträdet Kerstin Ingegärd Nylander

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m.

  Motion 1994/95:A51 av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:A51 av Ingegerd Sahlström m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m. Kvinnors arbete i framtiden Kvinnorna i Sverige är, tack vare sin starka ställning på arbetsmarknaden och vårt välfärdssystem, mycket friare än kvinnor på många håll i världen.

  Inlämnad
  1995-05-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:151 Droit de suite och längre upphovsrättsligt skydd

  Motion 1994/95:L35 av Ingegerd Sahlström och Agneta Ringman (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:L35 av Ingegerd Sahlström och Agneta Ringman s med anledning av prop. 1994/95:151 Droit de suite och längre upphovsrättsligt skydd Riksdagen har vid flera tillfällen och under stor enighet uttalat sympati för att bildkonstnärerna skall erhålla en ersättning när konstverk vidareförsäljs.

  Inlämnad
  1995-04-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:LU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU - Inriktning och genomförande

  Motion 1994/95:Jo24 av Monica Green m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo24 av Monica Green m.fl. s med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande Miljön är internationell. Att jobba med miljön internationellt är en av Sveriges viktigaste uppgifter. Regeringens skrivelse 1994/95:167 är en mycket bra avsats för

  Inlämnad
  1995-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet

  Motion 1994/95:Ub42 av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub42 av Ingegerd Sahlström m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet Regeringens målsättning gällande en jämnare könsfördelning bland professorer hälsas med tillfredsställelse. Den takt med vilken kvinnliga professorer hittills

  Inlämnad
  1995-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan

  Motion 1994/95:Ub16 av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub16 av Ingegerd Sahlström m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan Vi har noterat att Högskolan i Halmstad föreslås erhålla 65 av de platser den begärt inom särskilda utbildningsinsatser inom högskolan. Dock är även de uteblivna platserna

  Inlämnad
  1995-03-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadspolitik i Västsverige

  Motion 1994/95:A440 av Anders Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:A440 av Anders Nilsson m.fl. s Arbetsmarknadspolitik i Västsverige Att minska arbetslösheten är ett huvudmål för socialdemokratisk politik. Det målet skall nås i en situation med stora strukturförändringar inom näringslivet, samtidigt som vi träder in i EU-gemenskapen, samtidigt som

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors arbetsmarknad

  Motion 1994/95:A258 av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:A258 av Ingegerd Sahlström m.fl. s Kvinnors arbetsmarknad Bakgrund Nuläget Kvinnorna i Sverige har 1994 skrivit historia. Sveriges regering består av hälften kvinnor och hälften män och riksdagen har flest kvinnor i världen. Också i landsting och kommuner är fler kvinnor än tidigare

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1994/95:AU11 1994/95:AU13 1995/96:AU1 1995/96:AU3
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Optimering av rehabiliteringsinsatser

  Motion 1994/95:Sf211 av Pär-Axel Sahlberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf211 av Pär-Axel Sahlberg m.fl. s Optimering av rehabiliteringsinsatser Individens förmåga att bidra till samhällets utveckling beror på många olika saker. Människan är en komplex varelse. Inte bara vad avser hennes inre behov och samband, utan också hennes roll som samhällelig varelse

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En forskningsanläggning om fusionskraften

  Motion 1994/95:N427 av Alf Eriksson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:N427 av Alf Eriksson m.fl. s En forskningsanläggning om fusionskraften EG, Japan, Ryssland och USA har ingått ett samarbetsavtal som syftar till att bygga en forskningsanläggning för att klarlägga om fusionskraften kan användas som framtidens outsinliga kraftkälla. Projektet kallas ITER

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:NU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnoforskningen vid högskolan i Halmstad

  Motion 1994/95:Ub629 av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub629 av Ingegerd Sahlström m.fl. s Kvinnoforskningen vid högskolan i Halmstad Det svenska samhället behöver den injektion som en livaktig kvinnoforskning innebär. I förhållande till den totalt manligt dominerade forskarvärlden är de insatser som gjorts hittills mycket begränsade. Kvinnoforskningen

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskning om den s.k. Hallandssjukan

  Motion 1994/95:Ub618 av Pär-Axel Sahlberg och Ingegerd Sahlström (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub618 av Pär-Axel Sahlberg och Ingegerd Sahlström s Forskning om den s.k. Hallandssjukan Den så kallade Hallandssjukan, oprovocerat kådflöde på gran, uppmärksammades första gången under vintern 1988/89 nordost om Halmstad. Granar i 50-60-årsåldern hade dött eller var döende. Vid Skogsvårdsstyrelsens

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konsulentstöd till handikappade elever

  Motion 1994/95:Ub366 av Ingegerd Sahlström (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub366 av Ingegerd Sahlström s Konsulentstöd till handikappade elever Konsulentstödet till flerhandikappade elever i särskolan har byggts upp av landstingen på grund av det mycket stora behov av denna stödform som landstingen som huvudmän för särskolan upplevt. En förutsättning för dess

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Företagshälsovården

  Motion 1994/95:A209 av Alf Eriksson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:A209 av Alf Eriksson m.fl. s Företagshälsovården Den första juli 1992 upphörde det tidigare arbetsmiljöavtalet, som reglerade företagshälsovården, att gälla. Den borgerliga regeringen tillsatte vid årsskiftet 1991/92 en utredning som fick uppgiften att se över företagshälsovårdens organisation

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadens parter i regionala samhällsorgan

  Motion 1994/95:A208 av Pär-Axel Sahlberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:A208 av Pär-Axel Sahlberg m.fl. s Arbetsmarknadens parter i regionala samhällsorgan Sverige har på många sätt präglats av en unik samarbetsvilja. Samhällets olika intressen har optimalt samordnats för att uppnå breda, stabila och effektiva lösningar. Under den senaste regeringsperioden

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • LFA-stöd till jordbruket

  Motion 1994/95:Jo217 av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo217 av Ingegerd Sahlström m.fl. s LFA-stöd till jordbruket I samband med inträdet i EU anpassas den svenska jordbrukspolitiken till EU:s regelverk. Prisstödet till jordbruket ersätts med flera olika stöd, arealbidrag, stöd till jordbrukare i mindre gynnade områden LFA m.m. För södra

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Våtmarker

  Motion 1994/95:Jo614 av Majléne Westerlund Panke m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo614 av Majléne Westerlund Panke m.fl. s Våtmarker I södra Sveriges jordbruksområden har under en hundraårsperiod över 90 av de naturliga våtmarkerna dikats ut i syfte att vinna effektiv jordbruksmark. Samhället har stött denna utveckling med olika bidragsformer fram till 1980-talet.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1995/96:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Båtskatt

  Motion 1994/95:Sk632 av Anita Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk632 av Anita Persson m.fl. s Båtskatt Sverige är ett land med lång kust och många sjöar. Detta har medfört att vi har många båtägare med roddbåt, segelbåt eller motorbåt eller en kombination av dessa. Samtidigt är Sverige ett land i djup ekonomisk kris och som bör tillvarata alla möjligheter

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Våld i medierna

  Motion 1994/95:K426 av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:K426 av Ingegerd Sahlström m.fl. s Våld i medierna För att barn skall må bra och växa upp till harmoniska vuxna krävs en familjepolitik som underlättar föräldraskapet, främjar jämlika uppväxtvillkor och ger barnen bra vuxenkontakter och goda förebilder. En självklar del av alla barns

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Näringslivsutveckling i Västsverige

  Motion 1994/95:N230 av Kjell Nordström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:N230 av Kjell Nordström m.fl. s Näringslivsutveckling i Västsverige Bakgrund Arbetslösheten och strukturproblemen har slagit hårt mot Västsverige som har en hög andel tillverknings- och verkstadsindustri i förhållande till övriga landet. Västsverige är en region som starkt påverkas av

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:NU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fyrverkerier

  Motion 1994/95:N215 av Ingegerd Sahlström och Berit Oscarsson (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:N215 av Ingegerd Sahlström och Berit Oscarsson s Fyrverkerier Fyrverkerier i samband med nyårs- och påskfirande, jubileer och andra högtider brukar vara trevliga och uppskattade arrangemang när det sker i strikta, kontrollerade former. Bruket av fyrverkerier tenderar dock att öka allt mer

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:NU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter