Riksdagsledamot deltar i valobservation i Montenegro

söndag 19 mars 2023

Den 19 mars hålls presidentval i Montenegro. En ledamot i riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling (PACE) deltar i observationen.

Valobservationen genomförs tillsammans med observatörer från Europaparlamentet och OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR).

Mer om valobservationer