Utrikesutskottets sammanträde

08.00 torsdag 24 november 2022

Kallelse till utrikesutskottets sammanträde 2022/23:14

Datum och tid: Torsdag 2022-11-24 kl. 08:00
Plats: RÖ5-30

Föredragningslista

 1. Inför utrikesrådet utveckling (FAC utveckling)
  Information
  -Statssekreterare Diana Janse, Utrikesdepartementet
 2. Granskningskommissionen avseende två konsulära ärenden
  Information
  -Justitieråd Helena Jäderblom, ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen
  -F.d ambassadör Ulrika Cronenberg- Mossberg, ledamot i kommissionen
 3. Kommissionens arbetsprogram 2023 (UU4)
  Fortsatt beredning
 4. Inrättande av ett instrument för stöd till Ukraina under 2023 (makroekonomiskt stöd+)
  Subsidiaritetsprövning
 5. Justering av protokoll
 6. Kanslimeddelanden
 7. Inkomna handlingar
 8. Övriga frågor
 9. Nästa sammanträde
  Tisdagen den 29 november 2022 ​