Näringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 24 november 2022

Kallelse till näringsutskottets sammanträde 2022/23:11

Datum och tid: Torsdag 2022-11-24 kl. 10:00
Plats: RÖ4-27

Föredragningslista


 1. Justering av protokoll
 2. Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (NU6)
  Justering
  Proposition 2021/22:278 och motioner
 3. Förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet
  Överläggning
  Statssekreterare Sara Modig, Näringsdepartementet
  Överläggningspromemoria
  Kanslikommentarer
 4. Konkurrenskraftsrådet (KKR)
  Information
  Statssekreterare Sara Modig, Näringsdepartementet
  a) Återrapporter

  b) Konkurrenskraftsrådet (inre marknad, industri) den 1 december 2022

  c) Det kommande ordförandeskapet 2023
 5. Utskottens arbete med uppföljning, utvärdering, forsknings- och framtidsfrågor
  Information
  Sekretariatschef Thomas Larue, Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS)
 6. Arbetsgrupp för uppföljning, utvärdering, forsknings- och framtidsfrågor
  Beslut
 7. Inkomna EU-dokument
  Anmälan

 8. Fråga om överläggning med regeringen
  Ev. beslut
  – Krisinstrument för den inre marknaden och tillhörande omnibusrättsakter
     COM(2022) 459
     COM(2022) 461
     COM(2022) 462
  – Förordning om förbud mot produkter som tillverkats genom tvångsarbete
     COM(2022) 453
 9. Övriga frågor
 10. Kanslimeddelanden
 11. Nästa sammanträde
  Tisdagen den 29 november 2022 kl. 11.00.​