Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

10.00 torsdag 24 november 2022

Kallelse till miljö- och jordbruksutskottets sammanträde 2022/23:12

Datum och tid: Torsdag 2022-11-24 kl. 10:00
Plats: RÖ7-26

Föredragningslista

 1. ​Information från Kemikalieinspektionen
  Generaldirektör Per Ängquist informerar om Kemikalieinspektionens verksamhet och i myndigheten aktuella frågor
 2. Justering av protokoll
 3. En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning (MJU3)
  Fortsatt beredning
  Prop. 2022/23:4
 4. Övriga frågor
 5. Nästa sammanträde
  Tisdagen den 29 november kl. 11.00