Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 24 november 2022

Kallelse till konstitutionsutskottets sammanträde 2022/23:12

Datum och tid: Torsdag 2022-11-24 kl. 09:00
Plats: RÖ7-08

Föredragningslista

  1. ​Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
    Riksdagens ombudsmän informerar om
    2022/23 års ämbetsberättelse
    (öppet sammanträde)