Finansutskottets sammanträde

10.30 torsdag 24 november 2022

Kallelse till finansutskottets sammanträde 2022/23:16

Datum och tid: Torsdag 2022-11-24 kl. 10:30
Plats: RÖ5-10

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. En paneuropeisk privat pensionsprodukt (FiU14)
Fortsatt beredning
Prop. 2022/23:7

4. Rätt till betalkonto i fler banker (FiU16)
Fortsatt beredning
Prop. 2022/23:10

5. Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond (FiU17)
Fortsatt beredning
Prop. 2022/23:8

6. Stark kundautentisering vid fakturabetalningar online (FiU18)
Fortsatt beredning
Prop. 2022/23:9

7. Budgetpropositionen för 2023
Fråga om att ge skatteutskottet tillfälle att senast torsdag 8 december yttra sig över prop. 2022/23:1 och motioner

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Ev. tisdag 29 november kl.11