Försvarsutskottets sammanträde

08.00 torsdag 24 november 2022

Kallelse till försvarsutskottets sammanträde 2022/23:11

Datum och tid: Torsdag 2022-11-24 kl. 08:00
Plats: RÖ5-32 (punkt 1–5), RÖ2-08 (punkt 6–7)

Föredragningslista

1.     Förslag till förordning om inrättande av instrumentet för förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling
Överläggning
Försvarsminister Pål Jonson, Försvarsdepartementet
COM(2022) 349
2.     Justering av protokoll
3.     EU-frågor
4.     Anmälningar och kanslimeddelanden
5.     Övriga frågor
Ajournering till kl. 10.00
6.     Presentation av Försvarets materielverk samt långtidsplaneringen
- Generaldirektör Göran Mårtensson
7.     Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 november 2022 kl. 11.00