IPU-möte i Madrid

Den 26–30 november har Interparlamentariska unionen, IPU, session i Madrid. Riksdagen deltar med en delegation.

Parlamentariska församlingar