Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 19 oktober 2021

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:5
Datum och tid: 2021-10-19 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens förordningsmotiv
Beredning
Föredragande: KD

4. Vissa förvaltningsärenden: gruvärenden
Beredning
Föredragande: ACB

5. Regeringens kollektiva beslutsfattande under coronapandemin
Beredning
Föredragande: ACB


Bilagor


1. Särskilt protokoll
3-5. Skrivelse från Regeringskansliet