Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 25 november 2021

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:12
Datum och tid: 2021-11-25 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Vissa förvaltningsärenden: gruvärenden
Beredning
Föredragande: ACB

4. Regeringens kollektiva beslutsfattande under coronapandemin
Beredning
Föredragande: ACB

5. Remissväsendets utveckling
Beredning
Föredragande: UJJ

6. Framställningar och beslut från JO
Beredning
Föredragande: KD


Bilagor


1. Särskilt protokoll
3-5. Recit
6. Utkast