Utbildningsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 19 oktober 2021

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2021/22:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:5
Datum och tid: 2021-10-19 11:00
Plats: Andrakammarsalen OBS! Salen

1. Information från Karolinska Institutet om samarbete med ett kinesiskt företag
Rektorn Ole Petter Ottersen och universitetsdirektören Katarina Bjelke

2. Justering av protokoll
Protokoll 2021/22:4

3. Anmälningar
Dnr 205-2021/22

4. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2021/22:5

5. Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2021/22:1och motioner
Föredragande: JS
FPM-Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16
Motion 2021/22:4040 (M)
Motion 2021/22:3938 (SD)
Motion 2021/22:4121 (C)
Motion 2021/22:3278 (V)
Motion 2021/22: 4221 (KD)
Motion 2021/22:4181 (L)

6. Höständringsbudget för 2021
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2021/22:2 och en motion
Föredragande: JS
FPM-Höständringsbudget 2021

7. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet och ev. beredning
Föredragande: KG
FPM-Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
PM från konstitutionsutskottet

8. Riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor (UbU3)
Beredning
Skr. 2020/21:213 och en motion
Föredragande: CM
FPM-UbU3
Motion 2021/22:1149

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor