Utbildningsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 25 november 2021

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2021/22:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:11
Datum och tid: 2021-11-25 10:00
Plats: Skandiasalen

1. Information från Skolverket om internationella kunskapsundersökningar
Generaldirektören Peter Fredriksson med medarbetare från Skolverket (distansdeltagande)
Underlag från Skolverket

2. Information från Institutet för arbetsmarknad och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) om internationella kunskapsundersökningar
Generaldirektören Maria Hemström-Hemmingsson (distansdeltagande)

3. Information från Mittuniversitet om internationella kunskapsundersökningar
Professor Lena Boström, institutionen för utbildningsvetenskap och docent Magnus Oskarsson, institutionen för matematik och ämnesdidaktik (distansdeltagande)

4. Justering av protokoll
Protokoll 2021/22:10

5. Anmälningar

6. Inkomna EU-dokument

7. Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitet utfärda examina (UbU4)
Justering
Prop. 2021/22:28 och en motion
Föredragande: CCJ
UbU4

8. Anmälan till kammardebatt om Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitet utfärda examina (UbU4), onsdagen den 1 december 2021

9. Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters FoU-verksamhet (UbU6)
Justering
Skr. 2021/22:7 och en motion
Föredragande: LL
UbU6

10. Anmälan till kammardebatt om Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters FoU-verksamhet (UbU6), torsdagen den 2 december 2021

11. Riksrevisionens rapport om urvalet av elever till Pisaundersökningen (UbU5)
Beredning
Skr. 2021/22:39 och motioner
Föredragande: CM
FPM-UbU5
Motionshäfte

12. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:1 utgiftsområde 16 och motioner
Föredragande: ML, CM, JS, KG
Gemensamt förslag (M, SD, KD)

13. Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:1 utgiftsområde 15 och motioner
Föredragande: AE

14. Kanslimeddelanden

15. Övriga frågor

16. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor