Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

09.15 torsdag 25 november 2021

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2021/22:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:3
Datum och tid: 2021-11-25 09:15
Plats: Förstakammarsalen

1. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:22 och motioner
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld
Utkast till betänkande 2021/22:UFöU1

2. Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali (UFöU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:10 och motioner
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld
Utkast till betänkande 2021/22:UFöU2

3. Justering av protokoll
Protokoll 2021/22:2

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 december 2021 kl. 09.30

Bilagor