Socialutskottets sammanträde

11.00 tisdag 19 oktober 2021

Föredragningslista

Socialutskottet 2021/22:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:8
Datum och tid: 2021-10-19 11:00
Plats: Obs! Fysiskt möte RÖ 4-43 SfU:s sessionssal

1. Justering av protokoll

2. Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2020 (SoU4)
Beredning
Skr. 2020/21:211 och motioner
Föredragande: CEP

3. Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem (SoU6)
Beredning
Skr. 2020/21:215 och motioner
Föredragande: CES

4. Bättre uppföljning av läkemedel för djur (SoU7)
Beredning
Prop. 2020/21:220 och motion
Föredragande: GN

5. Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 (SoU5)
Fortsatt beredning
Prop. 2020/21:221 och motioner
Föredragande: JH

6. Förenklad motionsberedning
Föredragande: CB

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 21 oktober 2021 kl. 10.00

Bilagor