Socialutskottets sammanträde

10.00 torsdag 25 november 2021

Föredragningslista

Socialutskottet 2021/22:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:18
Datum och tid: 2021-11-25 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SoU8)
Beredning
Skr. 2021/22:62 och motioner
Föredragande: KD

3. Kanslimeddelanden

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdag den 30 november 2021 kl. 11.00

Bilagor