Skatteutskottets sammanträde

10.00 torsdag 25 november 2021

Föredragningslista

Skatteutskottet 2021/22:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:8
Datum och tid: 2021-11-25 10:00
Plats: Andrakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin (SkU8)
Justering
Prop. 2021/22:35
Föredragande: Posjnov

4. Anmälan om kammardebatt om Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin (SkU8), onsdagen den 1 december 2021

5. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: Berggren

6. Riskskatt för kreditinstitut (SkU11)
Information
Ordförande Göran Färm och vd Tomas Werngren, Kommuninvest

7. Riskskatt för kreditinstitut (SkU11)
Information
Vd Hans Lindberg Svenska Bankföreningen, vd i Länsförsäkringar Bank och ledamot i Svenska Bankföreningen Sven Eggefalk samt senior rådgivare Richard Edlepil, Svenska Bankföreningen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 30 november 2021 kl. 11.00

Bilagor