Socialförsäkringsutskottets sammanträde

13.00 tisdag 19 oktober 2021

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2021/22:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:4
Datum och tid: 2021-10-19 13:00
Plats: Obs! Fysiskt möte RÖ 4-43 SfU:s sessionssal

1. Justering av protokoll
Protokoll nr 3

2. Information från Socialdepartementet
Statsrådet Ardalan Shekarabi informerar om pandemirelaterade åtgärder inom sjukförsäkringen

3. Angiven yrkesgrupp - åtgärder för en begriplig sjukförsäkring (SfU5)
Justering
Prop. 171 och följdmotioner
Föredragande: MN
SfU5

4. Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet (SfU6)
Justering
Prop. 2020/21:203 och följdmotioner
Föredragande: FH
SfU6

5. Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan (SfU7)
Justering
Prop. 2020/21:199
Föredragande: MÖ
SfU7

6. Ramarna för utgiftsområdena 8, 10–12 och beräkning av inkomsterna (socialavgifter)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
PM
Föredragande: FH

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna skrivelser
149-2020/21 Skrivelse ang. uppehållstillstånd
2443-2020/21 Klagomål mot Migrationsverket
2461-2020/21 Förfrågan om asyl i Sverige
2485-2020/21 Oförutsedd sänkning av garantipension pga EU-dom
2541-2020/21 Skrivelse om pensionssystemet
2590-2020/21 Namninsamling avseende humanitär, rättsäker migrationspolitik
2592-2020/21 Frågor kring äktenskap
2611-2020/21 Skrivelse angående migrationslagar
2627-2020/21 Namninsamling mot Sveriges utvisningar och deportationer
28-2021/22 Skrivelse ang. pensionstillägg
71-2021/22 Skrivelse om pensionsutbetalningar

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 oktober 2021 kl. 10.30 (Digitalt)

Bilagor