Socialförsäkringsutskottets sammanträde

10.30 torsdag 25 november 2021

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2021/22:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:11
Datum och tid: 2021-11-25 10:30
Plats: Obs! Fysiskt möte RÖ4-43 SfU:s Sessionssal

1. Justering av protokoll
Protokoll nr 10

2. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: SB
PM

3. Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: FH
PM

4. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: MN
PM

5. Utgiftsområde 8 Migration (SfU4)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: MÖ
PM

6. Inkommen skrivelse
633-2021/22 Asyl i Sverige

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 30 november 2021 kl. 11.00

Bilagor