Näringsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 30 november 2021

Föredragningslista

Näringsutskottet 2021/22:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:15
Datum och tid: 2021-11-30 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Utgiftsområde 21 Energi
Information om ev. effekter av anslagsförändringar
Expeditionschef Fredrik Ahlén, departementsråd Magnus Blümer och kansliråd Willy Hallgren, Infrastrukturdepartementet

2. Utgiftsområde 19 Regional utveckling och utgiftsområde 24 Näringsliv
Information per videolänk om ev. effekter av anslagsförändringar (kl. 11.20)
Ämnesråd Catarina Frank Lundkvist, kansliråd Martin Nyqvist, ämnesråd Luis Barturén, kansliråd Viveca Bergstrand, kansliråd Sandra Olivera och kansliråd Marie Wall, Näringsdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Utgiftsområde 19 Regional utveckling (NU2)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 26 oktober och 25 november)
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: JM

5. Utgiftsområde 21 Energi (NU3)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 26 oktober och 25 november)
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: MK

6. Inkommen skrivelse

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 december kl. 10.00

Bilagor