Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

10.00 måndag 27 september 2021

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2021/22:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:4
Datum och tid: 2021-09-27 10:00
Plats: RÖ 7-26

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall (MJU7)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:15
Föredragande:SM

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdag 28 september 2021 kl. 08.30

Bilagor


Punkt 2: PM

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider