Kulturutskottets sammanträde

09.30 torsdag 27 januari 2022

Föredragningslista

Kulturutskottet 2021/22:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:13
Datum och tid: 2022-01-27 09:30
Plats: Digitalt möte

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2021/22:12 av den 18 januari 2022

3. Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (KrU3y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Civila samhället (KrU2)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

5. Konstarterna och kulturskaparnas villkor (KrU4)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Madeleine Gabrielsson

6. Forskningsförmiddag

Promemoria
Föredragande: Ann Aurén

7. Vårens planering

Arbetsplan
Föredragande: Ann Aurén

8. Inkommen skrivelse
Dnr 1089-2021/22

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 februari 2022 kl. 09.30

Bilagor