Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 25 november 2021

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:14
Datum och tid: 2021-11-25 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Justering
Prop. 2021/22:1 och motioner
Redog. 2020/21:RS1
Föredragande: LW

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Förslag
5. Se särskild föredragningslista