Justitieutskottets sammanträde

10.00 torsdag 14 oktober 2021

Föredragningslista

Justitieutskottet 2021/22:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:3
Datum och tid: 2021-10-14 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av generaldirektör Kristina Svartz, Brå

2. Besök av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (kl. 11.00)

3. Justering av protokoll

4. Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet (JuU3)
Justering
Proposition 2020/21:194
Föredragande: MP

5. Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt (JuU4)
Justering
Proposition 2020/21:204 och motion
Föredragande: EÖ

6. Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål (JuU2)
Fortsatt beredning
Proposition 2020/21:216 och motioner
Föredragande: EL

7. Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet (JuU5)
Beredning
Proposition 2021/22:17 och motioner
Föredragande: RH

8. Utökade möjligheter att använda tidiga förhör (JuU6)
Beredning
Proposition 2020/21:209 och motioner
Föredragande: EL

9. Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingarna i allmän domstol (JuU7)
Beredning
Proposition 2020/21:214 och motion
Föredragande: MPE

10. Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer (JuU8)
Beredning
Proposition 2020/21:217 och motioner
Föredragande: EÖ

11. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2021/22:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner
Föredragande: MP

12. Höständringsbudgeten för 2021
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2021/22:2
Föredragande: MP

13. Kanslimeddelanden

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 oktober 2021 kl. 10.00.

Bilagor


-
-
Protokoll 2021/22:2
Utkast till betänkande 2021/21:JuU3
Utkast till betänkande 2021/21:JuU4
Utkast till betänkande 2021/21:JuU2
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
PM
PM
Inkomna skrivelser