Finansutskottets sammanträde

10.30 torsdag 14 oktober 2021

Föredragningslista

Finansutskottet 2021/22:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:8
Datum och tid: 2021-10-14 10:30
Plats: RÖ 9-54

1. Medgivande att delta på distans

2. Anmälningar

3. Ränteexperter
Information
Fredrik NG Andersson, docent, Lunds universitet och Johanna Lybeck Lilja, rådgivare, Nordea

4. Ett förenklat upphandlingsregelverk (FiU14)
Beredning
Prop. 2021/22:5
Föredragande: EJ

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Tisdag 19 oktober kl. 9.30 öppen utfrågning

Bilagor


3. Presentation Fredrik, Presentation Johanna
4. FöredragningsPM, motioner 2021/22:4224 (KD), 2021/22:4029 (V), 2021/22:4231 (C)