Finansutskottets sammanträde

10.30 torsdag 25 november 2021

Föredragningslista

Finansutskottet 2021/22:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:19
Datum och tid: 2021-11-25 10:30
Plats: RÖ 9:54

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning (FiU15)
Justering
Prop. 2021/22:11, motioner
Föredragande: CK, MP

4. Val till riksdagens råd för Riksrevisionen
Beslut

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Tisdag 30 november kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll 2021/22:17, 18
3. Förslag till betänkande 2021/22:FiU15