Finansutskottets sammanträde

11.30 tisdag 19 oktober 2021

Föredragningslista

Finansutskottet 2021/22:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:10
Datum och tid: 2021-10-19 11:30
Plats: RÖ 9:54

1. Medgivande att delta på distans

2. Delrapport från utvärderarna av penningpolitiken
Information
Patrick Honohan, fd chef för Irlands centralbank och Karnit Flug, fd chef för Israels centralbank

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden (FiU13)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:8

Föredragande: CH

6. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande över konstitutionsutskottets PM om uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Föredragande: HH

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Torsdag 21 oktober kl. 10.30

Bilagor


2. PPT
3. Protokoll 2021/22:7 och 8
5. Utkast till betänkande FiU13
6. FöredragningsPM, Konstitutionsutskottets PM, Bilaga 1 och 2 (KU5)