Försvarsutskottets sammanträde

08.00 torsdag 25 november 2021

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2021/22:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:10
Datum och tid: 2021-11-25 08:00
Plats: Kl. 08.00 Förstakammarsalen (punkt 1), kl. 10.00 RÖ5-32 (punkt 2-7)

1. Sveriges svar på EU:s hantering av situationen vid gränsen Polen-Belarus m.m. (tillsammans med utrikesutskottet)
Information
- Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet

Ajournering till kl. 10.00

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: LI

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 december 2021 kl. 10.00

Bilagor