Civilutskottets sammanträde

09.30 torsdag 2 december 2021

Föredragningslista

Civilutskottet 2021/22:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:11
Datum och tid: 2021-12-02 09:30
Plats: Skandiasalen

1. Justering av protokoll

2. Planering och byggande (CU12)
Beredning 1
Motioner
Föredragande: JW

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 december 2021 kl. 9.30 (reserv)

Bilagor