Civilutskottets sammanträde

10.30 torsdag 25 november 2021

Föredragningslista

Civilutskottet 2021/22:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:10
Datum och tid: 2021-11-25 10:30
Plats: Lektionssal 1

1. Justering av protokoll

2. Budgetpropositionen - Utgiftsområde 18 (CU1)
Beredning 4, ev. justering. Information från Regeringskansliet
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: Sjö, RH

3. Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer (CU14)
Beredning 1
Skr. 2021/22:24 och motioner
Föredragande: JW

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 30 november 2021 kl. 11.00 (reserv).

Bilagor