Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 14 oktober 2021

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2021/22:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:4
Datum och tid: 2021-10-14 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år (AU5)
Beredning
Skr. 2020/21:13 och motioner
Föredragande: MB

3. Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: CK

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Fortsatt beredning
Föredragande: MS

5. Kanslimeddelanden
- Anmälan av sammanträdesplanen
- Anmälan av AU-Hänt

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 oktober 2021 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll nr 3
2. Föredragnings-PM, Motionshäfte
3. Motioner, Föredragnings-PM, PU
4. Föredragnings-PM, KU:s pm
5. Sammanträdesplan nr 4, AU-Hänt nr 1