Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 30 november 2021

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2021/22:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:12
Datum och tid: 2021-11-30 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

Protokoll 2021/22:11

2. Aktuella EU-frågor

Information från regeringen
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Aktuella förhandlingar
Direktivförslaget om tillräckliga minimilöner
Direktivförslaget om carcinogen- och mutagendirektivet (fjärde revideringen)
Sveriges ordförandeskap i EU 2023

3. Aktuella EU-frågor

Information från regeringen
Jämställdhetsminister Märta Stenevi (deltar digitalt)

Aktuella förhandlingar
Direktivförslaget om åtgärder för transparens i lönesättningen
Sveriges ordförandeskap i EU 2023

4. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)
Fortsatt beredning
Information från Regeringskansliet
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: CK

5. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)
Fortsatt beredning
Information från Regeringskansliet
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: MB

6. Kanslimeddelanden
Anmälan av sammanträdesplanen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 december 2021 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll nr 11
2. EPSCO-dagordning 6 dec, PM
3. EPSCO-dagordning 6 dec, PM
4. Underlag
5. Underlag
6. Sammanträdesplan nr 12