Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 25 november 2021

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2021/22:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:11
Datum och tid: 2021-11-25 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: CK

3. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: MB

4. Kanslimeddelanden
Anmälan av sammanträdesplanen

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 30 november 2021 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll nr 10
2. Motionshäfte, Föredragnings-PM, Underlag M, SD, KD
3. Motionshäfte, Föredragnings-PM, Underlag M, SD, KD
4. Sammanträdesplan nr 11