EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 23 september 2022

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2021/22:56


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2022-09-23 kl. 09:00
Plats: RÖ7-08 Obs! Entré från Riksgatan 2

Föredragningslista

 1. Transport, telekom och energi
  Statsrådet Khashayar Farmanbar
  Återrapport från möte i rådet den 9 september 2022
  Information och samråd inför extrainsatt möte i rådet den 30 september 2022
 2. Jordbruks- och fiskefrågor
  (ca kl. 09.30) Statssekreterare Oskar Magnusson
  Återrapport från möte i rådet den 18 juli 2022
  Återrapport från informellt möte den 16 september 2022
  Information och samråd inför möte i rådet den 26 september 2022

 3. Konkurrenskraft - inre marknad och industri
  (ca kl. 10.00) Statssekreterare Emil Högberg
  Återrapport från möte i rådet den den 9 juni 2022
  Information och samråd inför möte i rådet den 29 september 2022
 4. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 16 september 2022, samt uppteckningar från sammanträdet den 8 september 2022
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm: 
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 30 september 2022, kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor