Planerat tekniskt arbete

Under onsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

SESS-konferensen

måndag 12 oktober 2020

Ledamöter från riksdagens finansutskott, näringsutskott och skatteutskott deltar i konferensen för stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i EU, den så kallade SESS-konferensen den 12 oktober. Med anledning av coronapandemin arrangeras konferensen som videokonferens.

Från skatteutskottet deltar Eric Westroth (SD) och från finansutskottet Jan Ericson (M).

Konferensen ska bland annat bidra till utbyte av information och erfarenheter om hur EU-arbetet kring den ekonomiska politiken genomförs. Syftet är att främja interparlamentariskt samarbete och demokratiskt ansvarsutkrävande när det gäller ekonomisk styrning och budgetpolitik i EU. SESS-konferensen hålls två gånger per år.

Mer information