Frågestund

14.00 torsdag 14 januari 2021

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP)
  • Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
  • Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S)
  • Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg (S)

Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

Föredragningslista (pdf) Webb-tv