Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 4 maj 2021

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:54


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:54
Datum och tid: 2021-05-04 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Utbildningsministerns hantering och kommunikation angående 2018 års PISA-undersökning – G5
Beredning
Föredragande: KD

4. Regeringens information till utrikesnämnden i fråga om ett tillståndsärende hos PTS m.m. - G34
Beredning
Föredragande: KD

5. Införande av distansundervisning inom skolväsendet under coronapandemin - G28
Beredning
Föredragande: KD

6. Granskning av statsministerns samråd med EU-nämnden under Europeiska rådets möte den 17–21 juli 2020 - G11
Beredning
Föredragande: KÖ

7. Beslut om besöksförbud inom äldreomsorgen m.m. under coronapandemin - G9, 21 och 31 (delvis)
Beredning
Föredragande: JJ

8. Information om kostnadsfördyringar inför totalförsvarsbeslutet - G36
Beredning
Föredragande: JD

9. Åtgärder för utökad testning och smittspårning under coronapandemin - G4, 9 (delvis) och 19
Beredning
Föredragande: JD

10. Dåvarande utrikesministerns agerande i samband med ett möte i Stockholm mellan bl.a. Sveriges dåvarande ambassadör i Kina och kinesiska affärsmän - G1
Beredning
Föredragande: MR

11. Granskning av statsrådet Shekarabis uttalande som grund för de tillfälliga spelregleringarna - G3
Beredning
Föredragande: MR

12. Statsrådet Anna Ekströms uttalanden på sociala medier angående finansutskottets betänkande 2017/18:FiU43 - G18
Beredning
Föredragande: MR

13. Begäran om granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons uttalande i sociala medier rörande statistik om elevresultat - G10
Beredning
Föredragande: JM

14. Granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons uttalanden om antalet frihetsberövade - G33
Beredning
Föredragande: JM

15. Regeringens agerande avseende den svenska coronastrategin - G31 (delvis)
Beredning
Föredragande: LW


Bilagor


1. Särskilt protokoll 2020/21:53
2. Uppteckning efter utfrågning med Stefan Löfven
3. Recit, kansliPM (delas elektroniskt under fredagen)
4-10. Recit
11-14. Utkast
15. Ev. handlingar delas vid sammanträdet