Utbildningsutskottets sammanträde

09.30 torsdag 8 april 2021

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2020/21:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:30
Datum och tid: 2021-04-08 09:30
Plats: RÖ 4-30

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll
Protokoll 2020/21:29

3. Anmälningar
Dnr 1563-2020/21
Dnr 1625-2020/21
Dnr 1626-2020/21

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
Lista över förslag till EU-överläggningar

5. Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer (UbU22)
Beredning
Prop. 2020/21:96
Föredragande: CM
FPM-UbU22

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor