Utbildningsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 14 januari 2021

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2020/21:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17
Datum och tid: 2021-01-14 10:00
Plats: RÖ 4-30

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Medgivande att medarbetare från enheterna it, säkerhet och riksdagstryck vid riksdagsförvaltningen deltar på mötet

3. Information från it- och säkerhetsenheterna vid riksdagsförvaltningen om teknik för distanssammanträden
Informationssäkerhetsansvarige Joacim Häggmark från säkerhetsenheten, supportteknikern och utbildaren Henrik Lundkvist och skolkommunikatören Joel Lallerstedt från enheten it-och verksamhetsstöd, produktionsledaren Lars Almén från enheten riksdagstryck, testledaren Peter Stoltz från enheten it-utveckling samt konsulten Mats Sjöblom från enheten it-produktion

4. Anmälningar
Dnr 830-2020/21
Dnr 831-2020/21
Dnr 899-2020/21
Dnr 988-2020/21

5. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

6. Förskolan (UbU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: ML
FPM-UbU7
Motionshäfte

7. Möjlighet till betyg från årskurs 4 (UbU9)
Beredning
Prop. 2020/21:58 och motioner
Föredragande: CM
FPM-UbU9
Motionshäfte

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Inbjudan att bli medlem i det parlamentariska nätverket för utbildningsfrågor (IPNE)
Deklaration som ligger till grund för IPNEs verksamhet
Arbetsformer för utbildningsutskottet
Principer för motionsberedning i utbildningsutskottet