Utrikesutskottets sammanträde

09.30 torsdag 18 mars 2021

Planerat sammanträde

Utrikesutskottet

Datum och tid: Torsdag 2021-03-18 kl. 09:30
Plats: RÖ5-30