Trafikutskottets sammanträde

10.00 torsdag 8 april 2021

Föredragningslista

Trafikutskottet 2020/21:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:33
Datum och tid: 2021-04-08 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Riksdagens forskningsförmiddag – information om framtidens transporter utifrån klimatmålen och beteendeförändringar
Information från professor Maria Bratt Börjesson och docent och forskningsledare Annika Nordlund

3. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 april kl. 10.45

Bilagor