Socialutskottets sammanträde

08.30 torsdag 8 april 2021

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:49
Datum och tid: 2021-04-08 08:30
Plats: RÖ 4-50

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans.

2. Information från Socialstyrelsen
Generaldirektör Olivia Wigzell med medarbetare informerar om organdonation.

3. Justering av protokoll

4. Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SoU34)
Beredning
Prop. 2020/21:107 och motioner
Föredragande: LH

5. Organdonation (SoU12)
Fortsatt beredning
Prop. 2020/21:48 och motioner
Föredragande: JH

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 13 april 2021 kl. 11.00

Bilagor