Socialutskottets sammanträde

11.00 tisdag 23 februari 2021

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:38
Datum och tid: 2021-02-23 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Maja Fjaestad informerar angående livmoderhalscancer.

3. Justering av protokoll

4. Språkplikt – deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd (SoU21)
Justering
Prop. 2020/21:55 och motioner
Föredragande: CEP

5. Frågor om psykisk hälsa (SoU13)
Justering
Motioner
Föredragande: JS

6. Förslag till utskottsinitiativ om uppföljning och utvärdering av ekonomiskt stöd till äldreomsorgen (SoU28)
Justering
Föredragande: JH

7. Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (SoU3y)
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet - fortsatt beredning
Prop. 2020/21:60 och motioner
Föredragande: ARW

8. Kanslimeddelanden

9. Inkomna skrivelser

10. Företrädare för enheten it-verksamhetsstöd informerar om Skype

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdag den 25 februari 2021 kl. 10.00

Bilagor