Socialförsäkringsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 4 maj 2021

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2020/21:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:34
Datum och tid: 2021-05-04 11:00
Plats: RÖ 4-43

Upprop

Fråga om medgivande till deltagande på distans

1. Information från Finansdepartementet
Statssekreterare Emma Lennartsson informerar om bidragsbrottslagen

2. Justering av protokoll
Protokoll nr 33

3. Bidragsbrottslagen
Fortsatt behandling
Förslag till utskottsinitiativ
Föredragande: MN
Utkast betänkande

4. Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten (SfU24)
Fortsatt behandling
Prop. 159 och följdmotioner
Föredragande: MÖ

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna skrivelser
229-2020/21 Skrivelse om brott mot mänskliga rättigheter
1905-2020/21 Skrivelse om pensionslöfte (diarienumret omfattar fler likadana skrivelser)

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 maj 2021 kl. 10.30

Bilagor