Socialförsäkringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 8 april 2021

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2020/21:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:29
Datum och tid: 2021-04-08 10:00
Plats: RÖ4-43

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll
Protokoll nr 28

3. Riksdagens forskningsförmiddag
Information
Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, Barnfamiljer i ekonomisk utsatthet och hur barnen påverkas

Ann-Zofie Duvander, professor i demografi, sociologiska institutionen, vid Stockholms universitet,
Familjelivets påverkan på arbetslivet

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 april 2021 kl. 11.00

Dessutom bifogas

Programmet för forskningsdagen:

https://intranatet.riksdagen.se/Startsidans-innehall/Aktuellt/Aktuellt/2021/03/fokus-pa-forskning-och-framtid/

Bilagor