Näringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 8 april 2021

Föredragningslista

Näringsutskottet 2020/21:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:31
Datum och tid: 2021-04-08 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Beslut

2. Riksdagens forskningsförmiddag – Omställningen av svensk ekonomi och företag
Information per videolänk
Professor i industriell produktionsledning Monica Bellgran, KTH och bitr. professor i entreprenörskap och innovation David Sjödin, Luleå tekniska universitet

3. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

4. Ev. övriga ärenden

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 april kl. 11.00

Bilagor