Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

10.00 torsdag 8 april 2021

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:38
Datum och tid: 2021-04-08 10:00
Plats: RÖ 7-26

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Forskningsförmiddag tema: Vattenforskning och tillgång till rent vatten
Gia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet
Karin Wiberg, professor i organisk miljökemi vid institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdag 13 april 2021 kl. 11.00

Bilagor

Dessutom bifogas:
Arbetsplan
Preliminära sammanträdestider