Justitieutskottets sammanträde

11.00 tisdag 4 maj 2021

Föredragningslista

Justitieutskottet 2020/21:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:35
Datum och tid: 2021-05-04 11:00
Plats: RÖ 7-44

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Överläggning med och information från regeringen i EU-frågor

3. Besök av generaldirektör Martin Holmgren, Kriminalvården (kl. 11.30)

4. Justering av protokoll

5. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2020 (JuU4y)
Justering
Skrivelse 2020/21:75
Föredragande: SH

6. EU-frågor

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 maj 2021 kl. 10.00.

Bilagor


-
Underlag från Justitiedepartementet
-
Protokoll 2020/21:34
Utkast till yttrande 2020/21:JuU4y