Justitieutskottets sammanträde

11.00 tisdag 2 februari 2021

Föredragningslista

Justitieutskottet 2020/21:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:22
Datum och tid: 2021-02-02 11:00
Plats: RÖ 7-44

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Ny förordning om Europol
Överläggning
Statsrådet Mikael Damberg

3. Agenda för terrorismbekämpning
Information
Statsrådet Mikael Damberg

4. E-bevisning inom EU
Information
Statsrådet Mikael Damberg

5. Brexit
Information
Statsrådet Mikael Damberg

6. Justering av protokoll

7. Fråga om utskottsinitiativ

8. Överlämnande av motionsyrkande
Fråga om överlämnande av motion 2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 48 till finansutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: TL

9. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2020/21:2988 av David Josefsson (M) till trafikutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: TL

10. Överlämnande av motionsyrkande
Fråga om överlämnande av motion 2020/21:299 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkande 1 till skatteutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: TL

11. EU-frågor

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 februari 2021 kl. 10.00.

Bilagor


-
Faktapromemoria 2020/21:FMP62
Faktapromemoria 2020/21:FMP64
Informationspromemoria
Informationspromemoria
Protokoll 2020/21:21
Utskottsinitiativ
Motion 2020/21:3272
Motion 2020/21:2988
Motion 2020/21:299