Justitieutskottets sammanträde

10.00 torsdag 28 januari 2021

Planerat sammanträde

Justitieutskottet

Datum och tid: Torsdag 2021-01-28 kl. 10:00
Plats: RÖ7-44